Ynet Fashion 3/2021

מה בקולקציה החדשה? “קולקציית הקיץ החדשה מורכבת ממבחר כובעי קש מסוגים וצבעים שונים, וכובעי בד רחבי שוליים ומצחייה. צורה שחוזרת על עצמה העונה היא כובע מדגם באקט – כובע ששימש דייגים באזור יפן, בעל מבנה מעוגל עם שוליים מוטים כלפי מטה – שחוזר על עצמו בחומרים שונים ובטקסטורות שונות”.

Read more..

Shopping Cart